Tag: Grill Jean Abraham

  • Kontrakt angående inköp av te (1)

    Kontrakt emellan J. Abr. Grill å Svenska Ostindiska Compagniets vägnar och Kinesiske handlaren Poankhequa

  • Brev till Jean Abraham Grill från Olof Lindahl

    Brukspatronen ädel och högacktade Herr Johan Ab: Grill Den 22: Juni 1775 Stockholm Med fullkommeligaste Högacktning har ähran förblifwa Ädel ock Högackt. Herr BruksPatronens Ödmjuke Tjenare Olof Lindahl. Ädel ock Högacktade Herr BruksPatron Härmed får i ödmiukhet ähran så wähl berätta wår hemkomst med OstIndiska Skieppen til Giötheborg, som många wördsamma hälsningar öfwerställandes från Herr […]