Tag: Grill

  • Anteckning angående Jean Abraham Grill

    År skrev Jean Abraham 1757 till vännen Samuel Schütz: "Varför jag inte vill resa på Ostindien: 1) de indiska resorna är endast för lathundar, varibland jag väl warit att räknas, men vill söka att bättra mig 2) där är litet eller inget att lära 3) att sedan man därmed efter två à tre resor utan […]

  • Kontrakt angående inköp av te (1)

    Kontrakt emellan J. Abr. Grill å Svenska Ostindiska Compagniets vägnar och Kinesiske handlaren Poankhequa

  • Brev till Jean Abraham Grill från Olof Lindahl

    Brukspatronen ädel och högacktade Herr Johan Ab: Grill Den 22: Juni 1775 Stockholm Med fullkommeligaste Högacktning har ähran förblifwa Ädel ock Högackt. Herr BruksPatronens Ödmjuke Tjenare Olof Lindahl. Ädel ock Högacktade Herr BruksPatron Härmed får i ödmiukhet ähran så wähl berätta wår hemkomst med OstIndiska Skieppen til Giötheborg, som många wördsamma hälsningar öfwerställandes från Herr […]