Tag: Gustaf III

  • Gustaf III | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

    Byggd på Djurgårdsvarvet, 512 läster, 18 kanoner 155 man. 1:a resan: till Kanton, 7/3 1779-19/6 1780. 2:a resan: till Kanton, 2/2 1781-12/7 1782. 3:e resan: till Kanton, 24/2 1783-18/6 1784. 4:e resan: till Kanton, 17/12 1785-17/7 1787. Skeppet Gustaf III tas över av Svenska Ostindiska Kompaniets fjärde oktroj. –> Gustaf III | Fartyg | Fjärde […]

  • Gustaf III | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806

    Övertagen från tredje oktrojen, 499 läster, 29 kanoner, 160 man. 5:e resan: till Kanton, 20/2 1791-2/7 1792. 6:e resan: till Kanton, 2/3 1797-1/10 1798. 7:e resan: till Kanton, 3/5 1799-18/8 1801. 8:e resan till Kanton, 28/6 1802-23/9 1803. 9:e resan till Kanton, 15/6 1804-11/11 1805.