Nov 032008
 

Byggd på Djurgårdsvarvet, 512 läster, 18 kanoner 155 man.

1:a resan: till Kanton, 7/3 1779-19/6 1780.
2:a resan: till Kanton, 2/2 1781-12/7 1782.
3:e resan: till Kanton, 24/2 1783-18/6 1784.
4:e resan: till Kanton, 17/12 1785-17/7 1787.

Skeppet Gustaf III tas över av Svenska Ostindiska Kompaniets fjärde oktroj. –> Gustaf III | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806

Nov 022008
 

Övertagen från tredje oktrojen, 499 läster, 29 kanoner, 160 man.

5:e resan: till Kanton, 20/2 1791-2/7 1792.
6:e resan: till Kanton, 2/3 1797-1/10 1798.
7:e resan: till Kanton, 3/5 1799-18/8 1801.
8:e resan till Kanton, 28/6 1802-23/9 1803.
9:e resan till Kanton, 15/6 1804-11/11 1805.