Nov 022008
 

Byggd på varvet Viken i Göteborg, 530 läster, 20 kanoner, 170.

1:a resan: till Kanton, i konvoj med Prins Gustaf, 2/2 1788-13/5 1790.
2:a resan: till Bombay och Kanton,13/11 1791-12/6 1793.
3:e resan: till Kanton, 5/12 1795-förolyckad vid Kapstaden på utresan 8/3 1796

Oct 312008
 

Westergöthland

Byggd på Gamla varvet i Göteborg, 162 läster, 8 kanoner.
1:a resan: till Bengalen 2/6 1799 – såld i Amsterdam 1802. På grund av skada och kaptenens död gått till Batavia och där köpt socker, gått till Kapstaden på grund av läckage, senare uppbringad två gånger av engelsmännen.