Tag: Kontrakt angående inköp av te (1)

  • Kontrakt angående inköp av te (1)

    Kontrakt emellan J. Abr. Grill å Svenska Ostindiska Compagniets vägnar och Kinesiske handlaren Poankhequa

  • Afock den första kinesen i Sverige

    “Det första dokumenterade kinesiska besöket i Sverige skedde under Gustav III dagar när en nyfiken ung sydkinesisk handelsman, tillika tolk åt Svenska Ostindiska kompaniet, Afock, år 1786, besökte landet inbjuden av superkargören Olof Lindahl. När kungen frågade honom om han inte var förvånad över att Sverige hade så liten befolkning ska han ha svarat med […]