Tag: ögonvittnesberättelse

  • Ett superkargkrig i Canton

    Författare: Lindahl Olof Ur Gjörvells papper från kungliga bibliotekets handskriftsamlingar I korthet var händelsen denna Att då några främmande som spisat middag på [bountry] skeppet gingo sin väg hade kaptenen som var […..] genom sin 1:a styrman fått order om salut med kanonerna som genast gick i verkställighet [..] avseende på en kinesisk lastbåt som […]