Nov 042008
 

ritad av F.H af Chapman, 480 läster, 28 kanoner, 154 man.

1:a resan: till Kanton, 19/12 1767-24/6 1769.
2:a resan: till Kanton, 26/12 1769-23/6 1771.
3:a resan: till Kanton, 17/1 1774-16/6 1775.
4:a resan: till Kanton, 31/3 1780-23/6 1781.
5:a resan: till Kanton, 1/2 1782-26/7 1783.
6:a resan: till Kanton, 7/2 1785-22/7 1786.

Nov 032008
 

Övertagen från andra oktrojen, 450 läster, 20 kanoner, 150 man

3:e resan: till Kanton, 26/12 1769- 7/6 1771.
4:e resan: till Kanton, 15/1 1773- 4/6 1774.
5:e resan: till Kanton, 9/1 1776-19/6 1777.
6:e resan: till Kanton, 18/1 1778- 22/7 1779.
7:e resan: till Kanton, 31/1 1780- 19/7 1781.