Oct 252008
 

Många arkiv innehållande handskrivna originaldokument finns i dag lättillgängligt via internet. Stor energi har lagts ner att tillhandahålla handskrivna dokument genom scanning. Sedan återstår det bara att tolka dessa dokument vilket inte alltid låter göra sig så lätt. Speciellt för generationen (undertecknad) som inte fick lära sig skrivstil. Här kommer ett tips på läsebok för släktforskare och andra som har anledning att behöva hjälp med teckentolkningen från den ibland svårlästa 1700-talsstilen. I slutet av boken tar man också upp specialuttryck som man ofta stöter på: tidsord, titlar och yrken, namn, mynt, mått, vikt och förkortningar. Gå till bokhandel Du hittar exempel på 1700-tals skrivstil genom att titta på följande sidor på Ostindiska kompaniet:

Brev till Jean Abraham Grill från Olof Lindahl 3

Brev till Jean Abraham Grill från Olof Lindahl 5

Kontrakt angående inköp av te (1)

P.S. Hjälp till genom fylla igen "hålen [……] " i texten och skicka dessa till mig genom att lämna kommentarer i slutet av respektive artikel. Tack på förhand.

Oct 152008
 

1787 gav Frimurare Ordens högste styresman Hertig Karl tillstånd att S:t Johanneslogen  Elisabeth kunde inrättas I Kanton. Två år tidigare 1785 fanns 21 stycken svenska frimurare och tillika anställda vid Ostindiska kompaniet på plats I kanton och det var troligen dessa som ansökte om att få bilda loge.1 Under den senare delen av Ostindiska Kompaniets tredje oktroj (1766-869) blev det vanligt att någon eller några av superkargörerna stannade kvar i Kanton, för att sköta Kompaniets affärer. År 1776 hade de kinesiska myndigheterna upphävt den förordning, som innebar att de utländska handelsmännen inte fick stanna i Kanton mellan säsongerna då alla skepp avseglat.2 Kompaniets representanter hade tidigare fått flytta till Macao i väntan på att ny affärssäsong skulle ta vid. Med dessa nya förutsättningar byggdes det upp ett underlag för en egen loge i Kanton. Frimureriet var mycket populärt bland Ostindiska kompaniets anställda med högre rang. Olof Lindahl3 skall varit en av de första daltagarna i den nya "Kanton" logen. Logen måste varit i sin linda då Olof Lindahl reste tillbaka till sverige 1786 efter att varit stationerad i Kanton för kompaniets räkning som fast superkargör 7 år. Det var även på denna resa (som också blev den sista för O.L) som Olof Lindahl bjöd med en Kinesisk gäst till Sverige. Denna kinesiska gäst vid namn Afock är också den första dokumenterade person med Kinesisk nationalitet som besökt Sverige.4. S:t Johanneslogen Elisabeth i Kanton, som det officiella namnet var, installerades i en egen lokal på Compagniets område den 20 september 1788. Läs mer om S:t Johanneslogen, klicka här Mer lästips: Frimureriet i Göteborg under 1700-talet Författad och utgiven av Olof P Berg. Ostindiska Compagniet – affärer och föremål. Utgiven av Göteborgs Stadsmuseum i en ny och förbättrad upplaga till sjösättningen. Finns att köpa i Museibutiken, Wettergrens mfl affärer.



Hänvisningar:

 1. http://www.frimurarorden.se/gpl/frim_i_vast/gpl_frimurare_i_vast_text_03_2.html(())
 2. Jan Wirgin, Från Kina till Europa(())
 3. Vem var sjörövaren på Tvartoprp(())
 4. Affock den första kinesen i Sverige(())
Oct 072008
 

Beställning Till på Skeppet År
Segelmakare Kanton Gustaf Adolph 1783
Segelmakare Kanton Sophia Magdalena 1786

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-18331

Externa resurser angående släktforskning och genealogi2


Hänvisningar:

 1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67(())
 2. http://www.genealogi.se(())
Jul 292008
 

Beställning Till på Skeppet År
Skepsspredikant Kanton Lovisa Ulrica 1766
Skepsspredikant Kanton Adolph Fredric 1768
Skepsspredikant Kanton Lovisa Ulrica 1771
Skepsspredikant Cadiz Cron Prins Gustaf 1773

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1833 1

Se även http://www.tomdahlstedt.se/soic.htm


Hänvisningar:

 1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67(())
Jul 292008
 

Beställning Till på Skeppet År
Kapten Kanton Finland 1769
Kapten Kanton Sophia Magdalena 1773
Kapten Kanton Sophia Magdalena 1776

Ostindiska kompaniet dokument och personer 1731-18131


Hänvisningar:

 1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=32(())
Jul 282008
 

Beställning Till på Skeppet År
4:e Timmerman Kanton Götheborg 1787
3:e Timmerman Kanton Gustaf III 1791
4:e Timmerman Kanton Sophia Magdalena 1792
4:e Timmerman Kanton Sophia Magdalena 1794
3:e Timmerman Kanton Drottningen 1800

Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1813 1


Hänvisningar:

 1. http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=2(())
Jul 112008
 

Beställning Till på Skeppet År
Kvartermästare Kanton Sophia Magdalena 1792
Kvartermästare Kanton Gustaph Adolph 1794
Kvartermästare Kanton Gustaph Adolph 1796

Matrikel1

Död 27:e Oktober 1801


Hänvisningar:

 1. Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.1(())
Jul 112008
 

Beställning Till på Skeppet År
4:e Timmerman Kanton Gustaf III 1778
1:a Timmerman Kanton Sophia Magdalena 1780

Matrikel1

Död 1:a Januari 1782


Hänvisningar:

 1. Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.1(())