Tag: Släktforskning

 • Läsebok för släktforskare: lär dig tyda gammal skrivstil

  Många arkiv innehållande handskrivna originaldokument finns i dag lättillgängligt via internet. Stor energi har lagts ner att tillhandahålla handskrivna dokument genom scanning. Sedan återstår det bara att tolka dessa dokument vilket inte alltid låter göra sig så lätt. Speciellt för generationen (undertecknad) som inte fick lära sig skrivstil. Här kommer ett tips på läsebok för […]

 • Ostindiska kompaniet och frimurarna i Kina

  1787 gav Frimurare Ordens högste styresman Hertig Karl tillstånd att S:t Johanneslogen  Elisabeth kunde inrättas I Kanton. Två år tidigare 1785 fanns 21 stycken svenska frimurare och tillika anställda vid Ostindiska kompaniet på plats I kanton och det var troligen dessa som ansökte om att få bilda loge. ((http://www.frimurarorden.se/gpl/frim_i_vast/gpl_frimurare_i_vast_text_03_2.html)) Under den senare delen av Ostindiska […]

 • Ahlbom Joh

  [TABLE=18] Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1833 ((http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67)) Externa resurser angående släktforskning och genealogi ((http://www.genealogi.se))

 • Kinberg Johan

  [TABLE=16] Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1833 ((http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=67)) Se även http://www.tomdahlstedt.se/soic.htm

 • Ekeberg Carl Gustav

  [TABLE=15] Ostindiska kompaniet dokument och personer 1731-1813 ((http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=32))

 • Andersson Anders

  [TABLE=13] Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1813  ((http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=2))

 • Ahlberg Jean Olson

  [TABLE=12] Ostindiska kompaniet dokument och personer, 1731-1813 ((http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/djvu.xml?id=36&doc=36&page=2))

 • Anthelius Carl Samuel

  [TABLE=11] Matrikel ((Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.2))

 • Askling Gottfrid

  [TABLE=9] Matrikel ((Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.1))

 • Agorander Johannes Gustaf

  [TABLE=8] Matrikel ((Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.1))

 • Asplund Peter

  [TABLE=6] Matrikel ((Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.1)) Död 27:e Oktober 1801

 • Andersson Esbjörn

  [TABLE=5] Matrikel ((Ostindiska Kompaniet, dokument och personer 1731-1813, sid.1)) Död 1:a Januari 1782

 • Ahlberg Olof

  [TABLE=4]