Tag: stockholm

 • Stockholm | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746

  byggd i Kalmar, 354 läster, 22 kanoner, 100 man. 1:a resan: till Kanton, -/12 1737- 13/7 1739. 2:a resan: till Kanton, 5/4 1740- 18/10 1742. 3:e resan: till Kanton, 9/1 1745-, förolyckad på Shetland 12/1 under utresan.

 • Drottningen af Swerige | Fartyg | Första Oktrojen, 1731-1746

  byggd i Stockholm, 387 läster, 30 kanoner, 130 man. 1:a resan: till Kanton, 10/1 1742- 25/7 1744. 2:a resan: till Kanton, 9/1 1745-, förolyckad på Shetland 12/1 1745 under utresan.

 • Historia i tiden: Svensk historisk forskning i förändring

  Rubrik: Historia i tiden: Svensk historisk forskning i förändring Plats: Stockholm,Kungl.biblioteket.Hörsalen Länk till evenemangsansvarig: Klicka här Beskrivning: Under senare år har den svenska historievetenskapen gått igenom stora förändringar. Antalet disputationer har ökat kraftigt, liksom antalet lärosäten där forskning inom historieämnet bedrivs. Samtidigt har historieforskningens inriktning förändrats i flera avseenden, inklusive de studerade tidsepokerna, sakområdena, geografiska […]

 • Vem var sjörövaren på Tvartorp?

  I en annan uppteckning från 1926 berättar Adolf Karlsson från Tvartorp, född 1860, följande historia: En sjörövare eller sjökapten Lindahl skall ha ägt Tvartorp. Denna hade varit ute i Kina och rövat mycket rikedomar, så att när han kom hem, tordes han inte slå sig ned någon annanstans än vid Tvartorp. En del sade, att […]

 • Från Kina Till Europa

  Boken “Från Kina till Europa” med underrubriken “Kinesiska konstföremål från de ostindiska kompaniernas tid” gavs ut 1998 i samband med en utställning på Östasiatiska Museet med samma namn. Boken beskriver inte bara en mängd föremål typiska för handeln med Ostindien utan den har även andra självstående kapitel såsom Svenska Ostindiska Kompaniets handel med Kina, konst […]

 • Utdrag ur Patrick Alströmers dagbok 1787

  Jan: (1787) 1. Måndag. est Nyårsdagen på Gåsewadholm. skref och öfwerlade med Br Clas om alla angelägenheter. spelte Schack med Major Malmsköld. 2. Tisdag. f:m: kl 10 afreste till Götheborg med Cousinerne Britte Marie, Friedrica och Ulrica Hierta. e:m: fölgde jag dem till Fru Hall hwarest de hörde mitt Instrument, sedan på Comoedien, där LandtPoeten […]

 • Utdrag ur Norrköpingskrönikan

  Olof_Lindahl_d.ä född 171x död 1760 anlade tillsammans med Peter Christofersson Algher född 1703 död 1760 ett stärkelsebruk under privilegier av 1741. Lindahl d.ä och Algher var båda handelsmän i Norrköpingoch förekom under firmabeteckningen Algher & Lindahl. Stärkelsebruket kallades Kronan. Algher & Lindahls förvärvade mot tomtöre 1757 tomt i kvarteret Ostindien för stärkelsebruket. Brolins Norrköpingskarta 1769 utmärkte […]