Nov 052008
 

Ostindiska kompaniets första fartyg var ursprungligen döpt till Terra Nova, samman namn som varvet i Stockholm, år 1725 där det byggdes. Fartyget döptes om av kompaniet till Friedericus Rex Suecie efter att man fått en hel del hjälp från amiralitetet att utrusta och göra klart för den första Ostindien resan.1

byggd på Terra Nova, 200 läster, 20 kanoner, 100 man.

1:a resan:till Kanton, 9/2 1732-27/8 1733.
2:a resan till Kanton, 25/2 1735- 31/7 1736.
3:e resan till Kanton, 1/12 1737- 13/7 1739.
4:e resan till Bengalan, 5/4 1740- 12/8 1745.
5:e resan till Kanton, 1/1 1744- 12/8 1745.


Hänvisningar:

  1. sid 32, Det Stora svenska änentyret(())
Nov 052008
 

byggd på Terra Nova, 340 läster, 30 kanoner, 120 man.

1:a resan: till Kanton, -/1 1739- 15/6 1740.
2:a resan: till Kanton, 16/2 1741- 28/7 1742.
3:e resan: till Kanton, 14/3 1743- 12/9 1745, förolyckad på hemresan vid Nya Älvsborg.

Nov 042008
 

Byggd på Terra Nova, 398 läster, 26 kanoner, 130 man.

1:a resan: till Kanton, -/12 1753- -/6 1755.
2:a resan: till Kanton, -/2 1756 – -/1757.
3:e resan: till Kanton, 25/2 1759- 20/8 1760.
4:e resan: till Kanton, -/1 1761, förolyckad 3/9 1761 på utresan i Kinesiska sjön.

Nov 032008
 

Byggd på Terra Nova, 503 läster, 18 kanoner, 150 man

1:a resan: till Kanton, 19/1 1775-9/6 1776.
2:a resan: till Kanton, 18/1 1778-27/7 1779.
3:e resan: till Kanton, 4/4 1782-29/7 1783.
4:e resan: till Kanton, 29/4 1784-29/6 1786