Warning: strpos(): Empty needle in /home/u/u4196667/www/ostindiskakompaniet/wp-includes/media.php on line 1613
tredje oktrojen – Ostindiska Kompaniet

Tag: tredje oktrojen

 • Förteckning Svenska Ostindiska Kompaniets skepp under tredje oktrojen

  Dokumentet är ett originaldokument från Göteborgs Universitets scannade arkiv av kvarlämnat material från Svenska Ostindiska Kompaniet. Arkivet är scannat och sparat i formatet DjVu. Dokumentet här är konverterat till pdf. Dokumentet ligger också som en del till grund för sammanställning av Ostindiska Kompaniets fullständiga skeppslista. Dokumentet är också en uppställning av resorna varje skepp gjorde […]

 • Adolph Friederic | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

  byggd som 60-kanoners örlogsskepp och ändrad till ostindiefarare på Djurgårdsvarvet, 450 läster, 24 kanoner, 160 man. 1:a resan: till Kanton, 16/12 1766-16/6 1768. 2:a resan: till Kanton, 15/12 1768-8/6 1770. 3:e resan: till Kanton, 10/1 1771-31/5 1772. 4:e resan: till Kanton, 9/1 1776-3/6 1777. 5:e resan: till Kanton, 31/3 1780-14/6 1781. 6:e resan: till Kanton, […]

 • Lovisa Ulrica | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

  Byggd på Djurgårdsvarvet, 380 läster, 24 kanoner, 140 man. 1:a resan: till Kanton, 16/12 1766-16/6 1768. 2:a resan: till Kanton, 9/1 1772-1/6 1773. 3:e resan: till Kanton, 7/3 1779-21/6 1780. 4:e resan: till Kanton, 21/12 1781-23/7 1783.

 • Cron Prins Gustaf | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

  ritad av F.H af Chapman, 480 läster, 28 kanoner, 154 man. 1:a resan: till Kanton, 19/12 1767-24/6 1769. 2:a resan: till Kanton, 26/12 1769-23/6 1771. 3:a resan: till Kanton, 17/1 1774-16/6 1775. 4:a resan: till Kanton, 31/3 1780-23/6 1781. 5:a resan: till Kanton, 1/2 1782-26/7 1783. 6:a resan: till Kanton, 7/2 1785-22/7 1786.

 • Riksens Ständer | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

  övertagen från 2:a oktrojen, 460 läster, 16 kanoner, 150 man 4:e resan: till Kanton, 15/12 1768-17/6 1770

 • Finland | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

  Övertagen från andra oktrojen, 450 läster, 20 kanoner, 150 man 3:e resan: till Kanton, 26/12 1769- 7/6 1771. 4:e resan: till Kanton, 15/1 1773- 4/6 1774. 5:e resan: till Kanton, 9/1 1776-19/6 1777. 6:e resan: till Kanton, 18/1 1778- 22/7 1779. 7:e resan: till Kanton, 31/1 1780- 19/7 1781.

 • Drottning Sophia Magdalena | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

  Byggd på Stora stadsvarvet, 485 läster, 18 kanoner, 150 man. 1:a resan: till Kanton, 17/1 1774-16/5 1775. 2:a resan: till Kanton, 20/1 1777-10/6 1778. 3:a resan: till Kanton, 2/2 1781-12/7 1782. 4:a resan: till Kanton, 28/2 1783-19/6 1784.

 • Terra Nova | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

  Byggd på Terra Nova, 503 läster, 18 kanoner, 150 man 1:a resan: till Kanton, 19/1 1775-9/6 1776. 2:a resan: till Kanton, 18/1 1778-27/7 1779. 3:e resan: till Kanton, 4/4 1782-29/7 1783. 4:e resan: till Kanton, 29/4 1784-29/6 1786

 • Gustaf III | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

  Byggd på Djurgårdsvarvet, 512 läster, 18 kanoner 155 man. 1:a resan: till Kanton, 7/3 1779-19/6 1780. 2:a resan: till Kanton, 2/2 1781-12/7 1782. 3:e resan: till Kanton, 24/2 1783-18/6 1784. 4:e resan: till Kanton, 17/12 1785-17/7 1787. Skeppet Gustaf III tas över av Svenska Ostindiska Kompaniets fjärde oktroj. –> Gustaf III | Fartyg | Fjärde […]

 • Gustaf Adolhp | Fartyg | Tredje Oktrojen, 1766-1786

  Byggd på stora stadsvarvet, 518 läster, 18 kanoner, 150 man. 1:a resan: till Kanton, 29/4 1784-29/6 1786. Skeppet Gustaf Adolph tas över av Svenska Ostindiska Kompaniets fjärde oktroj. Gustaf Adolhp | Fartyg | Fjärde Oktrojen, 1786-1806