Sep 282008
 

Rubrik: Historia i tiden: Svensk historisk forskning i förändring
Plats: Stockholm,Kungl.biblioteket.Hörsalen
Länk till evenemangsansvarig: Klicka här

Beskrivning: Under senare år har den svenska historievetenskapen gått igenom stora förändringar. Antalet disputationer har ökat kraftigt, liksom antalet lärosäten där forskning inom historieämnet bedrivs. Samtidigt har historieforskningens inriktning förändrats i flera avseenden, inklusive de studerade tidsepokerna, sakområdena, geografiska undersökningsrummen och de teoretiska perspektiven. Inte minst har frågan om den nationella historieforskningens roll i samhället aktualiserats mot bakgrund av de senaste decenniernas ökade omvärldskontakter…

Läs mer om evenemanget genom att klicka på länken: http://www.kb.se/aktuellt/kalendarium/evenemang/2008/Oktober/Historia-i-tiden-Svensk-historisk-forskning-i-forandring/

Datum: 2008-10-16
Start :
15:00
Slutar:
16:30

Andra liknade artiklar:

Mest lästa posterna på Ostindiska Kompaniet:

Innehåll angående släktforskning och genealogi:

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.